Trở Về Đầu Trang!

💖   UBND Tỉnh Đồng Nai Ban Hành Chỉ Thị 19/CT-UBND

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI 

CHỈ THỊ 19/CT-UBND 

Qua xem xét tình hình thực tế thực hiện Kế hoạch số 11102/KH-UBND ngày 15/9/2021 và Văn bản số 11959/UBND-KGVX ngày 30/9/2021 của UBND tỉnh. Để tiếp tục chủ động thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội trong giai đoạn bình thường mới, đồng thời đảm bảo công tác phòng, chống dịch; Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch kể từ lúc 00 giờ ngày 09 tháng 10 năm 2021 đối với khu vực ngoài vùng phong tỏa như sau:

💖   Hướng dẫn đăng ký tài khoản trên ứng dụng VssID - BHXH Việt Nam

Ngoài việc đăng ký tài khoản giao dịch điện tử cá nhân với cơ quan bảo hiểm xã hội trên Cổng Dịch vụ công Bảo hiểm xã hội Việt Nam, người dân có thể đăng ký trực tiếp trên ứng dụng VssID - BHXH Việt Nam

💖   Hướng dẫn - Nhận gói hỗ trợ theo nghị quyết 116/NQ-CP trên dịch vụ công

116/NQ-CP

Thực hiện Nghị quyết số 116/NQ-CP của Chính phủ, từ ngày 01/10/2021 cơ quan BHXH trên toàn quốc sẽ triển khai chính sách hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ BHTN.

💖   Từ ngày 1-10, Đồng Nai sẽ nới lỏng theo ấp/khu phố "xanh"

Sáng 29-9, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh với các sở, ban, ngành, địa phương. 

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp
Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh 

💖   Đồng Nai ra văn bản Hướng dẫn tạm thời đưa hoạt động SXKD trở lại

(baodongnai) - Chiều 25-9, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh đã chủ trì cuộc họp với các sở ngành, địa phương về công tác phòng, chống dịch Covid-19

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp
Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

TRƯỜNG MẦM NON TƯ THỤC XUÂN MAI

"Trẻ em như búp trên cành
Biết ăn, biết ngủ, biết học hành là ngoan."