Tra cứu trực tuyến thông tin hưởng hỗ trợ theo nghị quyết số 116/NQ-CP | TRƯỜNG MẦM NON TƯ THỤC XUÂN MAI
Trở Về Đầu Trang!

Tra cứu trực tuyến thông tin hưởng hỗ trợ theo nghị quyết số 116/NQ-CP

Tra cứu thông tin hưởng hỗ trợ 116/NQ-CP

Trong điều kiện dịch bệnh đang diễn biến phức tạp và tác động nặng nề lên nhiều mặt của đời sống xã hội, ảnh hưởng lớn đến việc làm, đời sống, thu nhập của người lao động và hoạt động sản xuất, kinh doanh của người sử dụng lao động, Chính phủ quyết nghị thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

NGHỊ QUYẾT số 116/NQ-CP về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp. 

Sau đây là cách tra cứu thông tin hưởng hỗ trợ theo nghị quyết số 116/NQ-CP

Bước 1:

- Truy cập vào trang
 https://baohiemxahoi.gov.vn/

- Ấn chọn : TRA CỨU TRỰC TUYẾN

Tra cứu thông tin hưởng hỗ trợ 116/NQ-CP

Bước 2:

- Ấn chọn: Công khai thông tin hưởng hỗ trợ theo Nghị quyết số 116/NQ-CP

Tra cứu thông tin hưởng hỗ trợ 116/NQ-CP

- Tiến hành nhập: Mã số BHXH, Họ Tên, tích Tôi không phải là người máy. Ấn Tra cứu

Tra cứu thông tin hưởng hỗ trợ 116/NQ-CP

Bước 3:

- Kiểm tra kết quả thông tin hưởng hỗ trợ: thời gian đóng, mức hỗ trợ, trạng thái đã nhận hay chưa.

Tra cứu thông tin hưởng hỗ trợ 116/NQ-CP


TRƯỜNG MẦM NON TƯ THỤC XUÂN MAI

"Trẻ em như búp trên cành
Biết ăn, biết ngủ, biết học hành là ngoan."