Triển khai các phương án cho học sinh, học viên trở lại trường học sau thời gian thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn thành phố | TRƯỜNG MẦM NON TƯ THỤC XUÂN MAI
Trở Về Đầu Trang!

Triển khai các phương án cho học sinh, học viên trở lại trường học sau thời gian thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn thành phố

Trở lại trường

Ngày 29/12/2021, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Biên Hòa nhận được Kế hoạch số 25236/KH-UBND ngày 28/12/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa về triển khai các phương án cho học sinh, học viên trở lại trường học sau thời gian thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn thành phố.

Tổ chức cho học sinh trở lại trường sau thời gian thực hiện giãn cách xã hội, học sinh trở lại trường bắt đầu từ ngày 03/01/2022, cụ thể như sau: 

- Từ ngày 03/01/2022 đến ngày 08/01/2022:

    + Học sinh khối 9 của 02 đơn vị trường THCS Thống Nhất và THCS Nguyễn Văn Trỗi trở lại trường học trực tiếp. 

    + Các khối còn lại của 02 trường THCS Thống Nhất và THCS Nguyễn Văn Trỗi và các trường còn lại của cấp THCS và cấp Tiểu học trên địa bàn thành phố tiếp tục học trực tuyến. 

- Từ ngày 10/01/2022 đến ngày 15/01/2022

    + 02 đơn vị trường THCS được chọn mở rộng thêm khối khác cho học sinh đến trường. 

    + Các trường còn lại tổ chức cho học sinh khối 9 (THCS), khối 5 (tiểu học) và Lớp Lá (mầm non) trở lại trường học trực tiếp. 

    + Các khối còn lại của các trường THCS và Tiểu học tiếp tục học trực tuyến. 

- Từ ngày 17/01/2022, theo đánh giá tình hình dịch bệnh của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Biên Hòa, kết quả đánh giá quá trình tổ chức cho học sinh trở lại trường của từng đơn vị trường học, các trường học tổ chức tổ chức cho toàn bộ học sinh trở lại trường. 

- Để đảm bảo an toàn cho trẻ em và học sinh trở lại trường sau thời gian giãn cách xã hội, nhà trường tiếp tục rà soát và đánh giá mức độ an toàn trường học theo 10 tiêu chí cần đạt theo văn bản số 13697/KH-UBND ngày 05/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai; khẩn trường khắc phục những tiêu chí chưa đạt để đảm bảo mức độ an toàn cho học sinh trở lại trường

Chi tiết

1. Chỉ đạo của Phòng GD-ĐT: Số 1188/PGDĐT-TH


2. KẾ HOẠCH CỦA UBND THÀNH PHỐ BIÊN HÒA : Số 25236/KH-UBNDTRƯỜNG MẦM NON TƯ THỤC XUÂN MAI

"Trẻ em như búp trên cành
Biết ăn, biết ngủ, biết học hành là ngoan."