Học sinh Tiểu học, lớp 6 và lớp 10 học trên Đài Truyền hình Đồng Nai. | TRƯỜNG MẦM NON TƯ THỤC XUÂN MAI
Trở Về Đầu Trang!

Học sinh Tiểu học, lớp 6 và lớp 10 học trên Đài Truyền hình Đồng Nai.

UBND tỉnh Đồng Nai ban hành văn bản hoả tốc về việc chuẩn bị các điều kiện phục vụ cho năm học 2021-2022 trên địa bàn tỉnh


Học trên tivi

Về tổ chức giảng dạy trực tuyến, dạy học qua truyền hình

Thống nhất cho học sinh cấp tiểu học (khối lớp 1, 2, 3, 4, 5), học sinh khối lớp 6 cấp trung học cơ sở và học sinh khối lớp 10 cấp trung học phổ thông học trên Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Nai. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Nai, Sở Thông tin và Truyền thông, UBND các huyện, thành phố cùng các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch, nội dung bài giảng, phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá đảm bảo nề nếp, chất lượng theo quy định và thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng về thời gian giảng dạy, phát sóng để học sinh, phụ huynh biết, thực hiện.

Riêng đề xuất một số nội dung về hoạt động giáo dục đặc thù ở ngành học mầm non học qua truyền hình; yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo có báo cáo giải trình cụ thể về nội dung đề xuất nêu trên trước khi trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.TRƯỜNG MẦM NON TƯ THỤC XUÂN MAI

"Trẻ em như búp trên cành
Biết ăn, biết ngủ, biết học hành là ngoan."