Đồng Nai tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội đến hết ngày 15-9-2021 | TRƯỜNG MẦM NON TƯ THỤC XUÂN MAI
Trở Về Đầu Trang!

Đồng Nai tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội đến hết ngày 15-9-2021

(ĐN)- Tối 31-8-2021, UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành văn bản về việc tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Thông điệp 5K
Theo đó, để ngăn chặn, kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh Covid-19, bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người dân, sớm đưa tỉnh Đồng Nai trở về trạng thái bình thường mới, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tiếp tục áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CTTTg ngày 31-3-2020 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 và Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 8-7-2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về quyết liệt thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên phạm vi toàn tỉnh từ 0 giờ ngày 1-9-2021 đến hết ngày 15-9-2021. Nguyên tắc là người cách ly với người, gia đình cách ly với gia đình, ấp/khu phố cách ly với ấp/khu phố, xã/phường cách ly với xã/phường, huyện/thành phố cách ly với huyện/thành phố. Yêu cầu người dân thực hiện nghiêm, khuyến cáo không ra đường từ 18 giờ ngày hôm trước đến 6 giờ sáng ngày hôm sau.


Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đối với tất cả các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh theo một trong ba phương án: “3 tại chỗ”; “1 cung đường, 2 địa điểm” hoặc linh động áp dụng cùng lúc 2 phương án trên từ 0 giờ ngày 1-9 đến hết ngày 15-9-2021.

Kể từ 0 giờ ngày 1-9-2021 đến hết ngày 15-9-2021, tất cả các cơ quan, đơn vị nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; các cơ quan Trung ương có trụ sở trên địa bàn tỉnh bố trí nhân sự làm việc tại trụ sở không vượt quá ¼ tổng số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị; số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động còn lại của đơn vị làm việc trực tuyến tại nhà để duy trì hoạt động, thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Riêng đối với các bộ phận tham mưu công tác phòng chống dịch hoặc thực hiện các nhiệm vụ đặc biệt do cơ quan, đơn vị sắp xếp, bố trí số lượng phù hợp để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ.

Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (tại đơn vị và làm việc trực tuyến tại nhà), đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ được giao; đảm bảo công tác phòng chống dịch tại trụ sở cơ quan làm việc và cấp giấy đi đường.

Các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm cung cấp số lượng và danh sách đề nghị cấp Giấy đi đường, điền đầy đủ thông tin trên mẫu. Giấy đi đường gửi về Công an tỉnh/huyện trước ngày 5-9-2021 để phối hợp cấp, quản lý đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định.

UBND tỉnh giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm soát chặt chẽ lực lượng Quân sự làm nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng; phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh; danh sách gửi Công an tỉnh trước ngày 3-9-2021 để phối hợp quản lý.

Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở GT-VT hướng dẫn, cấp giấy xác nhận đối với các hệ thống phân phối (siêu thị, chợ, chuỗi cửa hàng tiện ích, điểm bán hàng cố định); nhân viên giao hàng của đơn vị cung ứng lương thực, thực phẩm, suất ăn, thực hiện các quy định kiểm soát (phải có thẻ nhân viên và giấy xác nhận công tác của đơn vị). Riêng lực lượng giao nhận hàng hóa (shipper) tiếp tục thực hiện theo Công văn số 4197/SCT-TM ngày 06/8/2021 của Sở Công Thương về hướng dẫn việc di chuyển của đội ngũ người giao/nhận hàng hóa trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, nhưng chỉ được hoạt động trong phạm vi 1 huyện, thành phố trong tỉnh. Phối hợp UBND các huyện, thành phố đảm bảo nguồn cung cấp hàng hóa thiết yếu cho người dân trong thời gian giãn cách xã hội.

Giao UBND các huyện, thành phố phối hợp Sở Công Thương cung ứng hàng hóa thiết yếu trên địa bàn; chỉ đạo, giao trách nhiệm cho UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện nội dung sau: Cấp giấy đi chợ cho các hộ gia đình trên địa bàn quản lý đảm bảo chặt chẽ, khoa học, chia khung giờ cụ thể, tránh việc tập trung đông người; mỗi hộ gia đình chỉ được cấp 1 phiếu đi chợ/1 tuần; phiếu đi chợ phải thể hiện được thông tin các điểm mua sắm trong nội bộ xã, phường, thị trấn; cấp giấy xác nhận thực hiện nhiệm vụ cho thành viên Tổ Covid cộng đồng để lưu thông trên địa bàn hoạt động của xã, phường, thị trấn. 


TRƯỜNG MẦM NON TƯ THỤC XUÂN MAI

"Trẻ em như búp trên cành
Biết ăn, biết ngủ, biết học hành là ngoan."